Anasayfa hakkımızda Ürünler İletişim

İNTERKOM Bilgisayar


interTIPMedikalYazılım

Tıp sektörü yazılımları üzerine uzmanlaşmış ekibimizle muayenehaneden hastahaneye her türlü ihtiyacınızı çözüyoruz.

 

1986 yılında özel yazılım geliştirme, danışmanlık ve bilgisayar satışı için kurulan İnterkom Bilgisayar, 1988 yılında diğer faaliyet alanlarını daraltıp, Tıp Sektörü'nde uzmanlaşmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, önce İnterTIP Muayenehane Otomasyonu yazılımını, sonra İnterTIP Laboratuvar Otomasyonu yazılımını geliştirmiştir. Laboratuvar Otomasyonu, müşterilerin taleplerine paralel olarak çeşitlendirilmiştir. Standart ve Gelişmiş olarak hazırlanan ürünlerin yanına zaman içinde laboratuvarlarda oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalite Kontrol Sistemi, Laboratuvar Yönetim Sistemi, Görüntüleme Sistemleri Otomasyonu, Dış Laboratuar İzleme Sistemi gibi farklı ürünler hazırlanmış ve piyasaya sürülmüştür. Klinik otomasyonu ise kliniklerin gereksinimleri doğrultusunda yazılmış ve son olarak yatan hasta modülü gibi günün klinik çalışma sistemleri göz önüne alınarak hazırlanmış eklentilerle, bir hastanenin ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmiştir. Sektörün kalite standartlarını koruyabilmesi için geliştirilen Dış Kalite Kontrol Sistemi, bugün klinik biyokimya dernekleri ve tıbbi tahlil laboratuvarları tarafından kullanılmaktadır.