Anasayfa hakkımızda Ürünler İletişim

İNTERKOM Bilgisayar


InterTIPMedikalYazılım

Özel kuruluşlar, Klinik ve Hastahaneler için  Laboratuvar Otomasyonu

Her Türlü Sağlık Kuruluşu İçin Yüksek Nitelikli Laboratuvar Otomasyonu

Bilgi Hasta Takip

Hasta kimlik bilgileri ile hastanın geliş bilgilerinin takibi. Her geliş kaydı için birden fazla kontrol kaydı tutabilme. Gönderen doktor / klinik, sigorta veya anlaşmalı kurumların takibi. Dışarıda yaptırılan testlerin gönderildiği laboratuvarların takibiLaboratuvar, ilaç, rapor takipleri. Hasta ödemelerini ve sigorta işlemlerini izleme. Test listeleri oluşturabilme, testler için profiller tanımlayabilme ve hastaya uygulanacak testleri, test adı veya profil bazında seçebilme. Hastanın her gelişi için dokümanları saklayabilme. Randevu takibi yapabilme.

Cihaz Analizör Yönetimi

Analizör cihazların ve cihaz kitlerinin işletim takibi. Test sonuçlarının yazılım tarafından istenilen şekilde raporlanması. İstenildiği gibi hasta sonuç raporu tanımlayabilme, rapor tanımında grafik ve resim kullanımı. Hasta sonuç raporlarında hastanın eski gelişlerini de yazdırabilme. Testleri kit bazında tanımlayabilme ve aynı test için birden fazla referans aralığı oluşturma. Aynı test ismi altında birden fazla, içerikleri birbirinden farklı raporlar tanımlama. Testler için birden fazla isim oluşturup, aynı teste farklı isimle erişebilme.

Belge Raporlama

Tablo ve diğer test seçenekleri kullanılarak özel görünüşlü testler tanımlama. Grup testlerde oluşturulan formüller yardımı ile test sonuçlarının program tarafından hesaplanması. Testler için çalışma gün ve süreleri oluşturma. Testlere numara vererek rapordaki yazdırma önceliklerini belirleyebilme. Hastalara ve testlere göre toplu test sonuç girişi. Hastayı gönderen doktor, laboratuvar ve kliniklerin takibi. Departman tanımları oluşturularak, laboratuvardaki işlerin departman bazında takibi.

Muhasebe Cari İşlemler

Sigortalı hastaların hasta ve sigorta paylarının hesaplanması. Hasta ve sigorta kurumu için fatura kesimi. Grup testlerde oluşturulan formüller yardımı ile test sonuçlarının program tarafından hesaplanması. Test fiyatlarının T.T.B. katsayısı kullanılarak bulunması, istenirse tek tek veya belirli bir yüzde ile çarpılarak test fiyatlarının oluşturulması. Doktorlar için prim, laboratuvar ve klinikler için cari hesap oluşturma. Hasta için fatura ve tahsilat makbuzu yazdırabilme. Anlaşmalı kurum ve sigortalar için hasta ve cari hesap takibi.

Yazılım Hakkında Diğer Ayrıntılar:


Gönderen doktor/klinik, sigorta veya anlaşmalı kurumların takibi. Dışarıda yaptırılan testlerin gönderildiği laboratuvarların takibi Sigortalı hastaların hasta ve sigorta paylarının hesaplanması. Hasta ve sigorta kurumu için fatura kesimi. İstenildiği gibi hasta sonuç raporu tanımlayabilme, rapor tanımında grafik ve resim kullanımı. Hasta sonuç raporlarında hastanın eski gelişlerini de yazdırabilme. Testleri kit bazında tanımlayabilme ve aynı test için birden fazla referans aralığı oluşturma.  Aynı test ismi altında birden fazla, içerikleri birbirinden farklı raporlar tanımlama. Testler için birden fazla isim oluşturup, aynı teste farklı isimle erişebilme. Tablo ve diğer test seçenekleri kullanılarak özel görünüşlü testler tanımlama.  Grup testlerde oluşturulan formüller yardımı ile test sonuçlarının program tarafından hesaplanması. Test fiyatlarının T.T.B. katsayısı kullanılarak bulunması, istenirse tek tek veya belirli bir yüzde ile çarpılarak test fiyatlarının oluşturulması. Aynı test için 9 ayrı fiyat kullanımı. Testler için çalışma gün ve süreleri oluşturma. Testlere numara vererek rapordaki yazdırma önceliklerini belirleyebilme. Hastalara ve testlere göre toplu test sonuç girişi. Hastayı gönderen doktor, laboratuvar ve kliniklerin takibi. Doktorlar için prim, laboratuvar ve klinikler için cari hesap oluşturma. Her laboratuvar ve klinik tanımı için 9 ayrı fiyat listesinin dışında fiyat listesi oluşturabilme. Belirli bir gönderene ait raporlanmamış hastaların sonuçlarının toplu olarak yazıcıya yada gönderenin faksına yollanması. Hasta için fatura ve tahsilat makbuzu yazdırabilme. Anlaşmalı kurumlar için fatura yazdırabilme. Anlaşmalı kurum ve sigortalar için hasta ve cari hesap takibi. Hasta payı düşüldükten sonra kalan sigorta payları için sigorta ve hasta adına detaysız veya test isimlerinin yer aldığı detaylı faturalar kesebilme. Dışarıda yaptırılan testlerin takibi, testlerin gönderildiği yerler için kullanılan kitlere bağlı farklı referans aralığı oluşturabilme. Departman tanımları oluşturularak, laboratuvardaki işlerin departman bazında takibi. Hasta geliş bilgileri raporu, Test türüne göre analiz, Borç Takip raporu, Günlük vezne raporu ve benzeri hazır liste ve analizlerdeki seçenekleri değiştirerek farklı listeler oluşturabilme. Programdaki tüm bölümler için kademeli yetki kısıtlaması. Her bölüm için yeni kayıt oluşturma, inceleme, değiştirme ve silme yetkisi tanımlama. Her yetki için rapor yazdırma, raporu yazdırılmış hastaların bilgilerini ve protokol numaralarını değiştirme/silme. Onay verilmemiş testlerin raporlanmasını engelleyebilmek için onaylama yapısı. Laboratuvarda birden fazla çalışma grubu oluşturup, grupların birbirlerinin hastalarını görmelerini engelleme. Eski tarihe yönelik işlemleri önlemek için güvenlik yapılanması. Birden fazla çalışma bölümü açılarak, hastaların farklı bölümler altında takibi. Hasta adreslerinin ve bağımsız girilen adreslerin etiketlere yazdırılması. Programdaki yedekleme bölümü ile hasta ve test bilgilerini yedekleme. Her aşamada fiyat bilgilerine ulaşma, hastaları fiyat ve test sonuçlanma süresi hakkında bilgilendirme. Her aşamada kullanılabilen takvim, hesap makinesi ve not defteri.vb