Anasayfa hakkımızda Ürünler İletişim

İNTERKOM Bilgisayar


InterTIPMedikalYazılım

Doktorun vazgeçilmez yardımcısı Muayenehane Otomasyonu

İster kendiniz, ister sekteretiniz bütün işlere hakim olun.

Hasta kimlik bilgileri ile hastanın geliş bilgilerinin takibi. Her geliş kaydı için birden fazla kontrol kaydı tutabilme. Aynı hasta için birden fazla kayıt açabilme. Farklı doktorlar için hasta kayıtlarını ayırabilme. Laboratuvar, ilaç, rapor takipleri. Hasta ödemelerini ve sigorta işlemlerini izleme.

Bilgi Hasta Kaydı

Takip kartı ile aşı, tansiyon vb. Hastanın bütün rutin izlemelerin istenildiği an görüntülenmesi. İlaç kullanımı, dozajlar, rapor, laboratuvar kayıtları takibi. İlaç rehberi içermektedir. İlaç listeleri oluşturabilme, bu listeler yardımı ile hızlı reçete oluşturma. Test listeleri oluşturabilme, testler için profiller tanımlayabilme ve hastaya uygulanacak testleri, test adı veya profil bazında seçebilme. Birden fazla doktor tarafından kullanıldığında, branşa özel ekran tanımlayabilme. Branşa göre hasta geliş ekranlarını değiştirebilme. Hastanın her gelişi için röntgen, film ve benzeri görsel dokümanları saklayabilme. Randevu takibi

İzleme Hasta Takip

Fatura formu, Tahsilat Makbuzu, Reçete Formu, Laboratuar İstek Formu, Epikriz Raporu, Ameliyat Raporu ve benzeri her türlü rapor, belge tasarımı, uygulaması ve basımı. Rapor tanımında grafik, resim, farklı yazı tipleri ve renk kullanımı. Bütün raporların ekranda izlenebilmesi, istenirse yazıcıya, faksa veya internet üzerinden hastanın posta kutusuna gönderimi yapılabilir. Her aşamada kullanılabilen takvim,hesap makinesi ve not defteri. Hastanın gelişine ve siciline ayrı ayrı not alabilme Yazışmalar için Microsoft Word benzeri kelime işlemci. Programın içerisinden günlük yedek alabilme

Belge Reçete/Rapor

Hastalara hizmet isimleri içeren detaylı veya detaysız fatura kesebilme. Birden fazla hasta için tek fatura kesebilme. Sigortalara, hasta payı düşüldükten sonra kalan rakam için detaylı veya detaysız fatura kesebilme. Sigorta ve anlaşmalı kurumların takibi, sigortalı hastaların hasta ve sigorta paylarının takibi. Hizmetleri tanımlayabilme ve fiyatlandırma. Aynı hizmet  için dokuz ayrı fiyat kullanımı. Her sigorta ve kurum için ayrı fiyat listesi oluşturma. Anlaşmalı kurum ve sigortalar için hasta analizi ve cari hesap takibi. Hasta geliş bilgileri raporu, Borç Takip raporu, Günlük vezne raporu ve benzeri hazır liste ve analizlerdeki seçenekleri değiştirerek farklı listeler oluşturabilme.

Muhasebe Cari İşlemler