Anasayfa hakkımızda Ürünler İletişim

İNTERKOM Bilgisayar


InterTIPMedikalYazılım

Aile Hekimliği, Sağlık Merkezleri ve Poliklinikler için ideal  Klinik Otomasyonu

Hasta Yatışı Yapmayan Bütün Sağlık Merkezleri İçin En Uygun Otomasyon Çözümü

Bilgi Modüler Yapı

Menüler, yardım ekranları ve programları yönlendiren az sayıda tuş yardımı kullanımda rahatlık sağlar. Detaylı yardım ekranlarına programın her aşamasında ulaşılabilir. Programda yapılabilecek kayıt sayısı ana sunucunun kapasitesi ile sınırlıdır. Bilgilerin bakımı program tarafından yapılmaktadır. Elektrik kesilmesi ve benzeri durumlarda bilgi kaybı oluşmaz. Kullanılan bilgi erişim tekniği yardımı ile kayıt fazlalığı bilgilere erişim süresini etkilemez. İstendiğinde, belirlenen süre sonunda ekran koruması devreye girer. Klinik otomasyonunda hasta kayıt ve ücretlendirme işlemi sadece ön bürodan yapılabilir. Laboratuvar ve doktorların önündeki ekranlardan, ön bürodan kayıt edilmiş hastaların sonuçları ve muayene bilgileri girilebilir.

Modül1 Poliklinik

Her hasta için sınırsız sayıda gözlem kartı açılabilir. Her hasta için açılan kart, hastanın sonraki gelişlerinde de kullanılır. Hastanın her gelişi gözlem kartı adı verilen (şikayeti, hikayesi, özgeçmişi/soy geçmişi, fizik muayenesi, radyolojik bulguları, laboratuar bulguları, teşhis ve tedavi bölümlerini içeren) kartlarda takip edilir. İstendiğinde hastanın önceki gelişleri toplu listeler halinde incelenebilir. Gözlem kartı üzerindeki her bölüm kullanıcıya ve uzmanlığa özel düzenlenebilir. İlaç reçetesi için ayrı bir ekran oluşturulmuştur. Hastaların sosyal güvenlik kuruluşları ile bağlantıları, ödeme takibi anında görüntülenebilir.

Modül2 Laboratuvar

Tıbbi tahlil laboratuarlarının gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.Her hasta için açılan kart üzerine sınırsız sayıda geliş kaydı işlenebilir. Geliş kayıtlarında hastayı sevk eden doktor, rapor tarihi, bayan hastalar için son adet tarihi ve hamilelik haftası gibi genel bilgi alanları ile yapılan her bir testin işlenebileceği alanlar mevcuttur. Test seçimi tek tek yapılabileceği gibi istenirse grup test tanımlamalarından da yararlanılabilir. Test sonuçları işlenirken, hastanın yaşı, cinsiyeti ve kadın hastalar için hamilelik haftası göz önüne alınarak kontrol edilir. Normal dışı değerlerin girişi sırasında kullanıcı ses ile ve ekranda çıkan bir mesaj ile uyarılır.

Modül3 Ön Büro

Vezne girişi ile hastaların kaydı yapılır. Hastaya uygulanacak işlemler ile sevk edildiği doktor veya bölüm belirlenir. Hastadan alınacak ücret türü seçilir. Ücretlendirme, önceden tanımlanmış dokuz ayrı fiyata göre yapılabilir. Hastadan alınan para vezne ekranından girilir. İstenirse makbuz ve/veya fatura yazdırılır. Hastadan alınan para nakit, kredi kartı veya çek olarak belirlenebilir. Randevuları düzenli olarak takip eder. Randevu başvurularını kolayca kayıt eder ve geleceğe yönelik düzenlemeler yapabilir. Her doktor için randevu kayıtları ayrı ayrı işlenir.

Klinik yönetiminin kullandığı modüldür. Bu modülde; personel tanımları, verilen hizmetlerin tanımları, personel puantaj işlemleri, personel ödemeleri ile kliniğin detaylı durum analizleri bulunmaktadır. Çalışan personellerin tanıtıldığı, verdiği hizmetler için prim oranlarının belirlendiği ekrandır.  Personele yönelik sicil bilgileri ile sabit maaş, prim türü bilgileri yer alır. Personel ödemeleri ekranından, personele verilen maaş ve prim girişleri yapılır. Personele verilen ücretler kasanın gider kısmına program tarafından aktarılır. Silinen hastaların kayıtları ayrı bir dosyada takip edilmeye devam edilir.

Modül4 Yönetim

Yazılım Hakkında Diğer Ayrıntılar:


POLİKLİNİK MODÜLÜ: Her uzmanlığa cevap verebilecek özelliktedir. Esnek bir mimari ile oluşturulan bu modülde her bir kullanıcı kendisine özgü bilgi giriş ekranları tanımlayabilir. Her hasta için sınırsız sayıda gözlem kartı açılabilir. Açılabilecek hasta kartı ve gözlem kartı sayısı, kullanılan bilgisayarın sabit disk kapasitesi ile sınırlıdır.

Her hasta için açılan kart, hastanın sonraki gelişlerinde de kullanılır. Hastanın her gelişi gözlem kartı adı verilen ( şikayeti, hikayesi, özgeçmişi/soy geçmişi, fizik muayenesi, radyolojik bulguları, laboratuar bulguları, teşhis ve tedavi bölümlerini içeren) kartlarda takip edilir. İstendiğinde hastanın önceki gelişleri toplu listeler halinde incelenebilir. Gözlem kartı üzerindeki her bölüm kullanıcıya ve uzmanlığa özel düzenlenebilir. Bu düzenleme kullanıcıya özgü olduğu için, çok kullanıcılı ortamında aynı hastanın bilgileri farklı içeriklerle kullanıcının karşısına gelecektir. Bölümler üzerinde doktorun uzmanlığına özel bilgilerin takip edileceği pencere sistemleri bulunmaktadır.

İlaç reçetesi için ayrı bir ekran oluşturulmuştur. Bu ekranda yeni ilaçlar tanımlanabileceği gibi mevcut ilaç rehberinden de yararlanılabilir.

Hastaların sosyal güvenlik kuruluşları ile bağlantıları, ödeme takibi, yatak numarası, çok kullanıcılı ortamlarda Laboratuar sonuçlarının anında görülebilmesi gibi özellikler hasta kartının her aşamasında erişilebilecek bilgilerden sadece birkaçıdır. Programla beraber standart olarak epikriz raporu ve ameliyat raporu verilmektedir. Mevcut raporların dışında kullanıcıya özgü (kolposkopi raporu, laparoskopi raporu, sistoskopi formu, üroflow formu, doğum raporu, adli rapor, diyet raporu vb.) raporlar tanımlanabilir.


LABORATUVAR MODÜLÜ: Tıbbi tahlil laboratuarlarının gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir kayıt sınırlaması bulunmamaktadır. Hasta sonuç raporu kullanıcının isteğine bağlı olarak dizayn edilebilir. Her hasta için açılan kart üzerine sınırsız sayıda geliş kaydı işlenebilir. Geliş kayıtlarında hastayı sevk eden doktor, rapor tarihi, bayan hastalar için son adet tarihi ve hamilelik haftası gibi genel bilgi alanları ile yapılan her bir testin işlenebileceği alanlar mevcuttur. Test seçimi tek tek yapılabileceği gibi istenirse grup test tanımlamalarından da yararlanılabilir. Test sonuçları işlenirken, hastanın yaşı, cinsiyeti ve kadın hastalar için hamilelik haftası göz önüne alınarak kontrol edilir. Normal dışı değerlerin girişi sırasında kullanıcı ses ile ve ekranda çıkan bir mesaj ile uyarılır. Test sonuç girişi tamamlandığında hastanın raporu yazıcıdan alınabilir. Rapor yazdırılma aşamasında hasta bakiyesi ile ilgili uyarılar kullanıcının karşısına gelir. Ücretlendirme yardımı ile hastanın kalan bakiyesi ve cari hesap ekstresi görülebilir. Hastanın önceki gelişlerine yönelik toplu liste alınabilir. Seçilmiş olan testten, sonuç bekleyen hastaların listesi ekrana gelir ve her hastanın sonucu bu ekrandan girilebilir. Testi tamamlanan hastaların raporları bu aşamada da yazıcıdan alınabilir. Her test için tanım kartı oluşturulmalıdır. Testin adı, türü, son adet tarihi ile bağlantısı, hamilelik haftası ile bağlantısı, test materyali, ücret çarpanı, standart international değeri, bu testin çalışıldığı günler ve normal değerleri bu ekrandan tanımlanır. Normal değerler yaş gruplarına, cinsiyetlere, hamilelik haftalarına ve diğer faktörlere bağlı olarak ayrı ayrı girilebilir. Test türlerinden spermiogram, kültür/antibiogram ve diğer testler için özel yapılanmaya gidilmiştir. Farklı uygulamalar için diğer adı verilen tür kullanıcının tanımlamasına açık bırakılmıştır. Tanımlanan testler istenilen başlıklar altında toplanabilir. Örneğin, tam idrar tahlili bu kapsamda değerlendirilebilir.Gönderen kartı, hastalara test girişi yapılırken oluşturulabilir. Bu kartlar üzerinde analiz yapılarak hangi doktorun ne kadar hasta gönderdiği incelenebilir. Gönderenler için prim sistemi oluşturulabilir. Test tanım raporu, genel rapor ve borç takip raporu esnek yapıları ile kullanıcının her türlü gereksinimine cevap verebilecek niteliktedir. Analiz raporu yardımı ile istenilen dönem aralığında istatistiksel sonuçlar elde edilebilir. Toplu test dökümü yardımı ile gönderen veya hasta bazında mevcut test sonuç raporlarını toplu olarak almak mümkündür. Test, yaş grubu, test özel kodu, gönderen yer ve departman bazında analiz yaptırılabilir. Ayrıca tarih bazında günlük veya aylık kaç hastanın geldiği ve toplam ciro tutarları detaylı olarak alınabilir. Testler için dokuz ayrı fiyat oluşturulabilir ve hastalara test seçilirken bu fiyatlardan istenilen fiyat hastaya uygulanır. Fiyatlandırma yapılırken Tabipler Odasının belirlediği çarpan katsayıları kullanılabilir. Seçilen fiyata uygun toplam tutar hasta kartında görülecektir. Ayrıca programın her aşamasında fiyat listesi çağırılarak hastaya uygulanacak testlerin ne kadar tutacağı görülebilir.

ÖN BÜRO MODÜLÜ: Vezne girişi ile hastaların kaydı yapılır. Hastaya uygulanacak işlemler ile sevk edildiği doktor veya bölüm belirlenir. Hastadan alınacak ücret türü seçilir. Ücretlendirme, önceden tanımlanmış dokuz ayrı fiyata göre yapılabilir. Hastadan alınan para vezne ekranından girilir. İstenirse makbuz ve/veya fatura yazdırılır. Hastadan alınan para nakit, kredi kartı veya çek olarak belirlenebilir. Vezne ekranında hastanın cari hesap takibi yapılmaktadır. Kasa giriş modülünden günlük gelir ve giderlerin işlenmesi sağlanır. Hastadan alınan ücret vezne veya yatan hasta modülünden girildiğinde kasaya gelir olarak işlenir. Sağlık personeline ve satıcılara yapılan ödemeler ise kasada gider olarak yer alır. Kasa modülünden girilecek kayıtlar ile  günlük kasa takibi yapılır.

Randevuları düzenli olarak takip eder. Randevu başvurularını kolayca kayıt eder ve geleceğe yönelik düzenlemeler yapabilir. Her doktor için randevu kayıtları ayrı ayrı işlenir. Günlük randevular ekranından,istenilen güne ait doktorların randevuları toplu olarak incelenebilir. Bağımsız adres girişleri ile mevcut hasta adreslerinin etikete dökümünü sağlayan adres ve etiket yazılımı sisteme entegredir. Konu bazında (doktorlar, laboratuarlar, vb.) farklı adres dosyaları kullanılabilir. Girilen her adres kaydı için özel notlar alınabilir. Döküm için farklı etiket türleri belirlenebilir. Döküm sırasında mevcut kayıtlar içerisinden istenilen şartı sağlayanlar ayıklanabilir. Raporlar yardımı ile girilen adreslerin listeleri ekran ve yazıcıdan alınabilir.

YÖNETİM MODÜLÜ:  Klinik yönetiminin kullandığı modüldür. Bu modülde; personel tanımları, verilen hizmetlerin tanımları, personel puantaj işlemleri, personel ödemeleri ile kliniğin detaylı durum analizleri bulunmaktadır. Çalışan personellerin tanıtıldığı, verdiği hizmetler için prim oranlarının belirlendiği ekrandır.  Personele yönelik sicil bilgileri ile sabit maaş, prim türü bilgileri yer alır.Personel primleri; tahsilat türü, tahsilat zamanı ve verilen hizmetten personelin aldığı prim oranları baz alınarak hesaplanmaktadır. Personel bazında yapılan işlem ve prim analizleri ile personel cari hesap ekstresi personel tanım kartlarında bulunmaktadır. Klinikte verilen her hizmet için bir tanım kartı oluşturulur. Örneğin diş muayenesi için bir hizmet kartı açılır ve dokuz ayrı fiyat belirlenebilir. Laboratuar testleri ile bağlantılı hizmet kayıtları, fiyatlarını laboratuar modülünden alırlar. Gönderen kartlarında, kliniğe dışarıdan hasta gönderen yerlerin takipleri yapılır. Analiz seçeneği ile bu yerlerin belirli dönem aralığında ne kadar hasta gönderdiği incelenebilir. Gönderen kartlarında yer alan cari hesap ekranları ile bu yerlerin parasal takipleri oluşturulur. Sağlık sigortası tanımlarının yapıldığı ve detaylı analizlerin alınabildiği ekrandır. Sağlık sigortası faturaları bu ekrandan kesilir. Satıcı cari kartı kliniğe malzeme satan firmaların takibi amacı ile oluşturulmuştur. Personelin maaş ve prim tahakkuklarının yapıldığı ekran mevcuttur. Personel ödemeleri ekranından, personele verilen maaş ve prim girişleri yapılır. Personele verilen ücretler kasanın gider kısmına program tarafından aktarılır. Silinen hastaların kayıtları ayrı bir dosyada takip edilmeye devam edilir. Hastanın kimin tarafından silindiği, hangi testleri yaptırdığı gibi bilgiler bu raporda yer alır.